Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO


-->
Odsłony: 2959

KALENDARZ SZKOLNY 2020/2021

DATA

WYDARZENIE

1 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

9 września 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych z podstawowymi wewnątrzszkolnymi aktami prawnymi.

Zapoznanie rodziców uczniów klas maturalnych z regulaminem egzaminu maturalnego. Wybór rad klasowych i Rady Rodziców

10 września 2020

Rada pedagogiczna- zatwierdzenie programu wychowawczo- profilaktycznego oraz planu nadzoru pedagogicznego

14 września – 9 października 2020

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) – klasy: 3jt (technik informatyk), 3adt (technik mechanik i technik pojazdów samochodowych), 3cgt (technik budownictwa i technik geodeta)

12 października – 6 listopada 2020

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) – klasy:  2aG (technik mechanik), 2dG (technik pojazdów samochodowych), 2cgG (technik budownictwa i technik geodeta)

5 - 9 października 2020

Obchody dnia patrona Eugeniusza Kwiatkowskiego

15 października 2020

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas pierwszych

16 października 2020

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Październik/listopad 2020

Rada pedagogiczna szkoleniowa

5 listopada 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

10 listopada 2020

Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości (audycja zaprezentowana przez szkolny radiowęzeł).

Listopad 2020/maj 2021

Próbne egzaminy zawodowe

7 grudnia 2020

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacja o ocenach proponowanych na 1 półrocze

Wystawianie propozycji ocen do 4 grudnia 2020.

21 grudnia 2020

Rada klasyfikacyjna uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen półrocznych do 18 grudnia 2020.

21 grudnia 2020

Spotkanie opłatkowe

22 grudnia 2020

Zakończenie 1 półrocza w klasach 4 technikum.

23 grudnia 2020 – 3 stycznia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2021

Próbny egzamin maturalny

13 stycznia 2021

Spotkanie z rodzicami- informacja o proponowanych ocenach za 1 półrocze

 w klasach 1-3.

Wystawianie propozycji ocen do 12 stycznia 2021

11 stycznia -19 lutego 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 technikum – część praktyczna

12 stycznia 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas 4 technikum – część pisemna

28 stycznia 2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas 1-3.

Wystawianie ocen półrocznych 27 stycznia 2021.

29 stycznia 2021

Zakończenie pierwszego półrocza w klasach 1-3

1 – 14 lutego 2021

Ferie zimowe

16 lutego 2021

Rada pedagogiczna podsumowująca pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/21

23 lub 30 stycznia 2020

Studniówka

1 marca – 26 marca 2021

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) – klasa 2 iG (technik informatyk)

marzec/kwiecień 2021

Rada pedagogiczna szkoleniowa.

18 lub19 marca 2021

Dzień Otwarty Szkoły. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Dzień w

marzec 2021

Rekolekcje wielkopostne.

1-6   kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna.

13 kwietnia 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach maturalnych. Wystawianie propozycji ocen do 12 kwietnia 2021 r.

27 kwietnia 2021

Rada pedagogiczna- klasyfikacja uczniów klas maturalnych.

Wystawianie ocen do 26 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych.

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły.

30 kwietnia 2021

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

4 – 25 maja 2021

Egzamin maturalny- wg harmonogramu CKE.

4,5,6  maja 2021 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy maturalne.

4  czerwca 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3-19 czerwca 2021

Egzaminy maturalne w terminie dodatkowym- wg harmonogramu CKE.

7 czerwca 2021

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas - informacja

o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

Wystawianie propozycji ocen do 4 czerwca 2021 r.

21 czerwca 2021

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna końcoworoczna.

Wystawianie ocen do 18 czerwca 2021 r.

21 czerwca - 8 lipca 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich technikum i Szkoła Branżowa - część praktyczna

22 czerwca 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla uczniów klas trzecich technikum i Szkoła Branżowa - część pisemna

25 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

28 czerwca 2021

Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2020/2021.

26 czerwca- 31 sierpnia 2021

Ferie letnie.

5 lipca 2021

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego, przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur oraz wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach matur

23 sierpnia 2021

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

24 sierpnia 2021

Egzaminy maturalne poprawkowe - część pisemna

30 sierpnia 2021

Rada pedagogiczna- przygotowanie do nowego roku szkolnego 2021/22

 

Kategoria:

2021 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech