Witamy na stronie budowlanki   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie budowlanki Powered By GSpeech

24-100 Puławy,
ul. Jaworowa 1

megafon

HOT-INFO

TECHNIKUM NR 2                                   BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

Inwestycje unijne

Szeroko uczestniczymy w licznych projektach unijnych. Przykładowe to:

SZCZEGÓŁY

Dyrekcja i osoby funkcyjne szkoły

Krzysztof Szabelski

Dyrektor szkoły

Jarosław Ociepa

Wicedyrektor szkoły

Anna Mazur

Kierownik kształcenia praktycznego

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski – polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu, minister skarbu II Rzeczypospolitej

Biografia
Kategoria:

Zarządzam zmianę organizacji roku szkolnego w związku ze zmianą terminu ferii zimowych.

Ferie zimowe od 4 stycznia do 17 stycznia 2021r.

 1. Propozycje ocen w klasach 1-3 do 26 stycznia 2021r.
 2. Informacja o ocenach proponowanych w klasach 1-3 (wywiadówka) - 27 stycznia 2021r.
 3. Klasyfikacja półroczna klas 1-3  11 lutego 2021r (stopnie wystawiamy do 10 lutego)
 4. Zakończenie pierwszego półrocza 14 lutego.
 5. Rada podsumowująca pierwsze półrocze 23 luty 2021r

  Dyrektor szkoły Krzysztof Szabelski
Kategoria:

Zajęcia praktyczne od 30.11.2020 w Zespole Kształcenia Zawodowego w Puławach.

Publikowany  plan zajęć dotyczy tylko części 3 klas, czyli 3cgt, 3adt, 3az i 3wz. Tylko te klasy zaczynają zajęcia praktyczne wg załączonego planu podział grup od 30.11.2020 w ZKZ.

Reszta klas realizuje zajęcia praktyczne
tak jak do tej pory on-line.

Plan do pobrania w PDF

Kategoria:

Zadanie dla klasy 3jt – zajęcia 27.11.2020 r.

 Grupy klasy podzielą się na cztery zespoły robocze.

 1. Nawiązać połączenie OpenVPN do serwerów szkoły, równolegle Ms Teams.
 2. Połączyć RDP przypisany dla grupy serwer (WS2019), nazwy Serwer1, Serwer2 ,itd.
 3. Wykorzystując SSH oraz RDP w WS2019 nawiązać połączenie z Hyper-V. Maszyny: Opensuse 42.3 i Windows 10.

Skonfiguruj ruter według zaleceń: UWAGA! Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych

 • adres IP dla interfejsu LAN: 192.16.1.1/26
 • adres IP interfejsu WAN: 10.10.10.1/27 oraz brama: 10.10.10.2
 • serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawionych adresów 192.16.1.10 - 192.16.1.20
 • zarezerwowany dla stacji roboczej adres IP: 192.16.1.3/26
 • serwer DNS dla interfejsu WAN: 1.1.2.2 oraz drugi serwer DNS: 2.2.3.3 (jeśli jest wymagany)

 

Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń:  UWAGA!  Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych

 • adres IP: 192.16.1.4 z maską /26 jeśli jest wymagana
 • brama domyślna: adres interfejsu LAN rutera

Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wykonaną konfigurację przełącznika.

 1. Przeprowadź na stacji roboczej test zasobów komputera za pomocą dostępnych narzędzi w systemie operacyjnym Windows. Uzyskane wyniki testów, w postaci zrzutów ekranowych, zapisz w edytorze tekstowym o nazwie stacja_testy.
 2. Na stacji roboczej skonfiguruj system Windows:
 • skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej według zaleceń:
  • adres IPv4 uzyskiwany automatycznie
  • serwer DNS: localhost
  • serwer WINS: 192.16.1.9
 • ustaw minimalną długość hasła na 9 znaków
 • ustaw blokadę konta po 3 nieudanych próbach logowania (sugerowane zmiany wartości pozostawić bez zmian)
 • ukryj litery dysków w oknie Mój komputer (Komputer)

Na podstawie - Arkusz EE.08 : 2019 - czerwiec - zad. 04       M.K.

Kategoria:

Do grona klas informatycznych które w zdalnej nauce praktycznie wykorzystują stacjonarny sprzęt komputerowy i urządzenia sieciowe naszej szkoły dołączyli uczniowie zawodu technik pojazdów samochodowych. Poprzez wykorzystanie programu zdalnego dostępu zalogowali się do komputerów w sali 21, rozwiązując zadania ćwiczebne praktycznej części egzaminu z kwalifikacji. Pracę uczniów obserwował na bieżąco nauczyciel kształcenia zawodowego w pracowni komputerowej  na włączonych monitorach, jednocześnie utrzymując stały kontakt z nimi poprzez MS Teams.

Dobra robota.

Praca zdalna

Praca zdalna

Serwery

 

 

 

 

 

Zakończyły się prace instalatorskie i testy połączeń sprzętu sieci komputerowej i wkrótce do zdalnych użytkowników pracowni 21 dołączy również klasa trzecia technik informatyk, do tej pory zdalnie pracująca w pracowni 46. Poprzez techniki zdalnego dostępu (Tunele IP) rozpocznie trudne ćwiczenia konfiguracji połączonych serwerów, przełączników i routerów również w zakresie przygotowania do egzaminu z kwalifikacji EE.08.

Kategoria:

Cicho teraz wewnątrz naszej szkoły. Nie słychać dzwonków, gwaru uczniów, pustki na korytarzu. Ciszę przerywa czasamisala komputerowa praca budowlana w nowym skrzydle szkoły. Jednak kiedy mocniej się wsłuchać, to też niekiedy głosy mówiących nauczycieli. Dziwnie to wygląda widząc nauczyciela prowadzącego lekcję w pustej klasie. Trwają lekcje zdalne. Jedni pracują w domach inni przychodzą do szkoły, stąd prowadząc zajęcia.

nowe skrzydło

Nauczyciele wykorzystując narzędzia informatyczne starają się przekazać materiał nauczania w maksymalnej interakcji z uczniami. W szkole dominuje platforma Ms Office 365 wraz z modułem Ms Teams. O krok dalej poszły klasy drugie i trzecie zawodu technik informatyk. Nawiązując połączenie OpenVPN przez szkolne serwery LINUX, uzyskują indywidualne, bezpieczne połączenie z domu, łącząc się do sieci komputerowej danej pracowni komputerowej szkoły, ostatecznie bezpośrednio pracując na komputerze w pracowni. Cały czas jednocześnie zachowują kontakt z nauczycielem zawodu. Zaletą tego rozwiązania technologicznego jest zniwelowanie różnic w wyposażeniu własnym sprzętu komputerowego uczniów – domowy komputer staje się tylko panelem sterowania, niebagatelny wzrost możliwości realizacji ćwiczeń i zadań praktycznych, zwłaszcza z działu administrowania serwerami i stacjami roboczymi.schemat sieci

Warto podkreślić, że ta możliwość stała się realna, dzięki realizacji przez Powiat Puławy projektu „Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim". Dzięki niemu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z potrzebnym oprogramowaniem.

O zasobach mocy tych komputerów świadczy to, że uczniowie po zalogowaniu się do stacji roboczych w pracowni komputerowej, uruchamiają na nich oprogramowanie wirtualnych maszyn, swobodnie instalując i konfigurując zadany system operacyjny Windows lub Linux, włącznie z wersjami serwerowymi.

Warto nadmienić, że rozwiązanie to łatwo adaptować do zdalnej pracy, nie tylko w szkole ale także w urzędach, firmach, zakładach, itp.

To nie koniec pomysłów informatycznych, w kolejnym kroku będą włączone do infrastruktury segmentu sieci zdalnego zarządzania także zaawansowane urządzenia oraz sprzęt sieciowy (serwery, switche,  routery, itp.), dla potrzeb ćwiczeń zarządzania siecią komputerową klas trzecich, przygotowujących się do praktycznego egzaminu zawodowego.

Najchętniej jednak wrócilibyśmy normalnie do szkoły.                 ( M.K.)

2020 © ZS2 Puławy All Rights Reserved.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech